RegistracijaĮdėti skelbimą

Portalo taisyklės

Sveiki apsilankę Rentu.lt - Trumpalaikės ir ilgalaikės būsto nuomos skelbimų paieškos portale Lietuvoje.
Rentu.lt suteikia galimybę vartotojams nemokamai peržiūrėti, patalpinti bei savarankiškai valdyti nekilnojamo turto nuomos skelbimus, susisiekti ir užsisakyti apgyvendinimo paslaugą su paslaugos teikėjo skelbimuose nurodytu būdu, naudotis kitomis Rentu.lt svetainėje teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Jeigu naudojatės svetaine, vadinasi, Jūs susipažinote su šiomis taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis. Priešingu atveju Jūs negalite naudotis šia svetaine ar mobiliąja programėle.
 
SĄVOKOS
 • Rentu.lt (toliau „Svetainė“, „Platforma“, „Sistema“) - interneto svetainė pasiekiama adresu www.rentu.lt.
 • Svečias - (toliau „Nuomininkas“, ) - fizinis asmuo, atlikęs Registraciją ir šiuo metu naudojantis svetainės teikiamomis paslaugomis ir funkcijomis trumpalaikės ar ilgalaikės būsto nuomos pasiūlymams Lietuvoje ieškoti.
 • Šeimininkas (toliau  „Nuomotojas“, „Savininkas“) - fizinis asmuo, užsiregistravęs interneto svetainėje ir teikiantis būsto nuomos paslaugas savo vardu arba kaip juridinis asmuo, patalpindamas skelbimus Svetainėje arba Mobiliojoje programėlėje.
 • Naudotojas ( toliau „Vartotojas ) - bet kuris Sistemoje užsiregistravęs asmuo, naudojantis Svetainės funkcionalumu savo asmeniniais tikslais.
 • Lankytojas – asmuo, kuris lankosi arba naudojasi viešai prieinamomis svetainės skiltimis ir neturintis asmeninės paskyros.
 • Skelbimas (toliau – „Pasiūlymas“) -  viešas pasiūlymas svetaineje apie siuloma apgyvendinimo paslauga, kuriame yra tekstinė ir grafinė medžiaga.
 • Užklausa (toliau – „Laiškas“,) – Vartotojo tekstinis pranešimas, išsiųstas skelbimo savininkui per Svetainės žinučių sistemą, siekiant sudaryti sandorį su juo teikiama paslauga.
 • Asmeninė paskyra – Asmeninė vartotojo erdvė Rentu.lt svetaineje, suteikiama po registracijos ir reikalinga asmeninei informacijai saugoti bei visomis Svetaines funkcijomis naudotis.
 • Moderatorius - Rentu.lt darbuotojas, kuris stebi, kaip naudotojai laikosi Interneto svetainės taisyklių.
 • Balansas (toliau – „Piniginė“) – Virtuali šeimininko sąskaita Rentu.lt svetaineje, reikalinga norint užsakyti ir atsiskaityti už įvairias paslaugas. 
 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 • Visos teisės į interneto svetainę Rentu.lt priklauso MB Netvizija, įmonės kodas 306122028.
 • Prisijungdami prie Rentu.lt svetainės ir (ar) ja naudodamiesi,  jūs sutinkate su šios interneto svetainės naudojimo sąlygomis ir atsakote už veiksmus, susijusius su Interneto svetainės naudojimu ir pasižadate jų laikytis.
 • Svetaines administracija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar modifikuoti svetainės sąlygas be išankstinio pranešimo ir suderinimo.
 • Vartotojas įsipareigoja savarankiškai tikrinti šios Naudojimo susitarimo sąlygas dėl jų pakeitimo ar papildymo.
 2. BENDRADARBIAVIMO SĄLYGOS
 • Rentu.lt šio vartotojo susitarimo sąlygomis siūlo naudotis internetine svetainė ir papildomomis funkcijomis, kurios yra prieinamos po registracijos.
 • Rentu.lt yra tik platforma, skirta Naudotojams savarankiškai ieškoti, talpinti ir valdyti būsto nuomos skelbimus. Rentu.lt nevaldo patalpintus skelbimus, netarpininkauja ir nedalyvauja bet kokio pobūdžio sandoriuose, sudaromose tarp  šalių (nuomininko ir nuomotojo).
 • Rentu.lt neatsako už vartotojo pateiktos informacijos aktualumą ir patikimumą, intelektinės nuosavybės teisių į minėtą informaciją nebuvimą, taip pat už vartotojų veiksmus, dėl kurių buvo padaryta žala / nuostoliai patiems Naudotojams ar tretiesiems asmenims.
 • Svetainės administracija neatsako už serviso darbo sutrikimus, įvykusius dėl telekomunikacinių paslaugų teikėjo kaltės, dėl virusų ar kitų išorinių poveikių sistemai.
 • Svetainės administracija neatsako ir nekompensuoja jokių nuostolių,  kilusiu dėl neteisėtos prieigos prie paskyros dėl to, kad vartotojas prarado prisijungimo duomenis, ar kitokiu būdu del neatsargumo tapo žinomi tretiesiems asmenims.
 
3. NAUDOTOJO REGISTRACIJA IR ASMENINĖ PASKYRA
 • Rentu.lt suteikia galimybę vartotojiems naudotis servisu be registracijos tik ribota apitimi ( t.y. peržiūrėti skelbimus, nuotraukas, viešas svetainės puslapius). Pilna prieigą prie viso svetainės ar mobiliosios programėlės turinio yra suteikiama vartotojui tik sėkmingai užsiregistravus ir susikūrus paskyrą.
 • Vartotojas supranta ir sutinka, kad bet kokią informaciją, kurį buvo pateikta registracijos metu, ar tapo žinoma Rentu.lt administracijai, lankytojui naudojantis svetaine ir (ar) paslaugomis, yra saugoma, apdorojama tiek, kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams.
 • Registruodamasis ar įvesdamas savo duomenis Rentu.lt svetainėje, vartotojas sutinka gauti reklaminio ar informacinio pobūdžio pranešimus telefono skambučiais, SMS pranešimais, elektroniniu paštu, Viber, WhatsApp ir kitomis programėlėmis.
 • Administracija turi teisę papildyti, keisti ir pašalinti bet kokią Vartotojo pateiktą informaciją, jeigu tokia informacija yra nekorektiška arba neatitinka šių Taisyklių reikalavimų.
 • Naudotojas gali turėti tik viena aktyvia asmeninę paskyrą Paskyrą, skirtą konkrečių tikslų ir užduočių įgyvendinimui. išskyrus atvejus, kai tai būtina įmonėms ar organizacijoms dėl patogumo ar kitos pateisinamos būtinybės.   
 
4. VARTOTOJU TEISĖS IR PAREIGOS
 • Vartotojas įsipareigoja naudoti Svetainę pagal jos numatytą paskirtį. Draudžiama rinkti, apdoroti bet kokią kitų vartotojų asmeninę informaciją, siųsti reklaminio pobūdžio laiškus per svetaines žinučiu sistema arba naudoti svetainės funkcines galimybes savo asmeninems poreikiams
 • Registracijos formoje pateikti tikslią informaciją apie save bei užtikrinti, kad ji pastoviai būtų aktuali.
 • Vartotojas įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų slaptumą ir prisijungimo informacijos saugumą prie vartotojo paskyros nuo neteisėtos trečiųjų asmenų prieigos. Vartotojui pastebėjus ar turint įtarimų, kad kuri nors leidimo neturinti trečioji šalis žino vartotojo prisjungmo dumenys ir gali jais pasinaudoti, privalo nedelsiant apie tai pranešti Rentu.lt administracijai el. paštu info@rentu.lt.
 • Vartotojas įsipareigoja laikytis etiketo taisyklių ir normų bendraujant serviso funkcijų pagalba ir neviešinti informacijos, kuri skatina socialinę, nacionalinę, religinę neapykantą ar priešiškumą. 
 • Draudžiama naudoti programinę įrangą arba atlikti veiksmus, kurie gali daryti įtaką stabiliam sistemos veikimui.
 • Vartotojas turi teisę bet kada susisiekti su mumis ir išdestyti savo problemą, kilusia Rentu.lt naudojimo metu, arba pareikšti savo nepasitenkinimą serviso administracijos darbu, išsiunčiant elektroninį laišką adresu info@rentu.lt.
 
5. ŠEIMININKO TEISĖS IR PAREIGOS
 • Užtikrinti, kad skelbimuose pateikiama informacija ir vaizdo medžiaga būtų aktualios.
 • Laiku reaguoti į iš vartototojų ar Serviso administracijos gautus laiškus, taip pat į svarbius sisteminius Rentu.lt pranešimus.
 • Draudžiama naudoti Rentu.lt, siekiant tik gauti užklausas jų tolimesniam tvarkymui už svetainė ribų.
 • Talpinti  skelbimus, kurie griežtai atitinka Rentu.lt tematiką ir reikalavimus, nurodytus 10 skirsnyje „Skelbimų talpinimo taisyklės“.
 
6. RENTU.LT TEISĖS IR PAREIGOS
 • Užtikrinti stabilų bei nenutrūkstamą Rentu.lt veikimą ir vartotojų prieigą prie asmeninės paskyros bei kitų svarbių serviso skilčių.
 • Svetainės administracija turi teisę bet kokiu metu sustabdyti Serviso veikimą, kai yra atliekami būtini darbai klaidų, sutrikimų ar kitų gedimų aptikimo atveju, taip pat kai atliekami bet kokie profilaktiniai darbai.
 • Laiku informuoti vartotojus apie galimus veikimo, politikos ir paslaugų suteikimo sąlygų Rentu.lt pakeitimus.
 • Portalo administracija gali atmesti vartotojo prašymą „Ištrinti paskyrą“, aptikus sukčiavimo veiksmus, arba pareikalauti pateikti  papildomą informaciją, kuri leistu identifikuoti Jūs kaip šios paskyros savininką.
 • Svetainės administracija turi teisę nutraukti Paslaugos teikimą vartotojui, kad nėra jokios akyvios veiklos ir butinos reakcijos į sistemos siunčiamus el.pašto pranešimus ar vartotojų laiškus ilgiau nei 365 dienas.
 • Svetainės administracija gali bet kada pareikalauti iš Vartotojo patvirtinti duomenis, pateiktus registracijos arba skelbimų patalpinimo metu.
 
7. NEMOKAMOS PASLAUGOS
 • Rentu.lt yra nemokama trumpalaikės ir ilgalaikės būsto nuomos pasiūlymų paieškos ir talpinimo paslauga Lietuvoje ir netaiko naudotojams jokių mokesčių, išskyrus papildomas paslaugas reklamuojant skelbimus.
 
8. MOKAMOS PASLAUGOS
Rentu.lt teikia mokamas paslaugas tik skelbimo savininkamas ( Nuomotojams ) už papildomų paslaugų, reikalingų skelbimų reklamai, suteikimą ir prieigą prie anksčiau apribotų serviso funkcijų. Mokamu paslaugu kaina yra nurodoma atitinkamuose svetaines puslapiuose.
 
 
9. PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS (RENTU.LT PINIGINĖ)
 • Papildomos paslaugos apmokamos papildant Virtualią piniginę, esančią Rentu.lt interneto svetainėje, nacionaline valiuta (eurais).
 • Užsakytos paslaugos aktyvuojamos ir pradeda galioti tik po jų apmokėjimo atlikimo ir piniginių lėšų įskaitymo į paslaugos teikejo banko sąskaitą.
 • Paslaugų kainos ir galiojimo terminai nustatomi Svetainės administracijos ir nurodomi konkrečios Mokamos paslaugos užsakymo puslapyje.
 • Užsakytos mokamos paslaugos negali buti anuliuotos ir pinigai nėra gražinami.
 • Ištrinus arba padarius skelbimą nematomu (sustabdzius rodyma), piniginės lesos už apmokėtas paslaugas negrąžinamos ir jų galiojimo terminas nėra pratęsiamas.
 • Rentu.lt turi teisę vienašališkai keisti Mokamų paslaugų kainas bei pradėti apmokestinti tam tikras ar visas kitas paslaugas, kurios anksčiau buvo teikiamos nemokamai."
 • Nutraukus ar pažeidus šį Susitarimą, lėšos už jau įsigytas mokamas paslaugas negrąžinamos.
   

10. SKELBIMŲ PATALPINIMO TAISYKLĖS
 
10.1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 • Svetainė skirta išimtinai tematiką atitinkantiems skelbimams talpinti, konkrečiai, trumpalaikės ir ilgalaikės nuomos objektų savininkams, kuriems būsto teikimas trumpalaikiam (parai, savaitei) ir ilgalaikiam (mėnesiui, metams) apgyvendinimui paslauga yra pagrindinė ir prioritetinė.
 • Draudžiama talpinti skelbimus, neatitinkančius svetainės tematikos, kategorijos, taip pat būsto pasiūlymus, jeigu jų gyvenimo sąlygos yra nepatenkinamos bukles.
 • Vienas skelbimas — vienas konkretaus būsto pasiulymas. Draudžiama viename skelbime talpinti informaciją apie kelius būsto objektus, išskyrus atvejus, kai nurodyto būsto charakteristikos, sąlygos, kainų politika ir lokacija visiškai atitinka pagrindinį skelbimą ir jo atžvilgiu galima taikyti tą patį Užimtumo kalendorių. Pavyzdžiui: vienviečiai, dviviečiai kambariai, poilsio nameliai Šventojoje ir t.t.
 • Draudžiama bet kokiu būdu dubliuoti arba kurti panašaus turinio skelbimus, taip pat naudoti skirtingas paskyras šiam tikslui.
 • Norėdami patalpinti skelbimą Būsto nuomos pasiūlymą Rentu.lt svetainėje, būtina užpildyti skelbimo formą, kuri susideda iš 5 privaloma užpildyti reikalingu etapu. Skelbimo neįmanoma aktyvuoti, tinkamai neužpildžius ir nepateikus visos būtinos informacijos.
 • Svetainės administracija gali pareikalauti Vartotojo pateikti daugiau informacijos, atsižvelgdama į specifinius skelbimo požymius, jei pateiktas tekstines ir vaizdinės medžiagos turinys kelia abejonių arba nepilnai atspindi visas svarbias siūlomo būsto sąlygas, apribojimus ar ypatybes, kurios būtinos jo atvaizdavimui svetainėje."
 
10.2. OBJEKTO VIETA
Būtina nurodyti tikslų arba kuo artimesnį objekto adresą, jeigu sistemos funkcionalinės galimybės neleidžia to padaryti tinkamai.
 
10.3. APRAŠYMAS IR ANTRAŠTĖ
 • Minimalus simbolių skaičius aprašyme — 100.
 • Minimalus simbolių skaičius antraštėje — 60.
 • Skelbimo aprašymas privalo būti pateiktas bent viena iš svetaineje nurodytų kalbų.
10.3.1. SKELBIMO ANTRAŠTĖ
 • Skelbimo antraštėje turi būti nurodyta tik trumpa informacija, raktiniai žodžiai, pabrėžiantys pagrindines ir unikalias jūsų būsto savybes ( pavyzdžiui: stilingas butas su balkonu ir panoraminiais vaizdais į senamiestį).
 • Draudžiama nurodyti bet kokią kontaktinę informaciją.
 • Draudžiama per daug ir nepagrįstai naudoti didžiąsias raides ir žodžius, siekiant patraukti dėmesį, pvz., „Karštas pasiūlymas“, „Akcija“ ir pan.
 
10.3.2. UŽPILDANT SKILTĮ „APRAŠYMAS“ DRAUDŽIAMA:
 
 • Draudžiama vartoti neaiškius žodžius su akivaizdžiomis gramatinėmis klaidomis.
 • Draudžiama didžiosiomis raidėmis rašyti žodžius, kurie nėra santrumpos, be pagrįstos priežasties naudoti įvairius simbolius ir ženklus (pvz., kelis šauktukus iš eilės, atskiriant žodžius tarpais tarp raidžių).
 • Aprašyti prekę ar paslaugą, kuri nėra tiesiogiai susijusi su skelbimo kontekstu ar apgyvendinimo objektu.
 • Publikuoti informaciją, kurioje minimi su tiekėjui konkuruojančių trečiųjų asmenų vardai, nuorodos ar paslaugos.
 • Skelbti bet kokias nuorodas į vidinius Rentu.lt puslapius ar išorines svetaines. Nuorodų talpinimas leidžiamas tik atskirame tam skirtame skirsnyje „Naudingos nuorodos“.
 • Beprasmiškai ar per dažnai vartoti raktinius žodžius ir saitažodžius, kurie trukdo tinkamai suvokti tekstą.
 • Nurodyti klaidingą Jūsų objekto lokaciją, siekiant padidinti jo patrauklumą (pavyzdžiui, teigti, kad Jūsų objektas randasi istoriniame rajone ar prie pat jūros, nors realiai tai neatitinka tikrovės).
 
10.4. IŠORINĖS NUORODOS
 • Leidžiama naudoti nuorodas tik į analogišką pasiūlymą platformoje, kurį naudoja internetinę rezervavimo sistemą, pvz., Airbnb, Booking arba asmeninę svetainę.
 • Draudžiama publikuoti bet kokias nuorodas į panašias arba analogiškas svetaines pagal tematika ir funkcionalumą.
 • Draudžiama publikuoti nuorodas, kurios nėra susijusios su pateika informacija ar paslaugomis, aprašytomis skelbime. 
 • Draudžiama publikuoti nuorodas į analogiškus skelbimus kitoje platformoje, kuriose paskelbta informacija, kainų politika ir kiti svarbios vartotojui sąlygos ženkliai skiriasi nuo skelbimų Rentu.lt svetainėje
Svetainės administracija gali bet kada pakeisti šias taisykles ir neleisti publikuoti nuorodų, kurios jai pasirodo neaktualios arba klaidinančios Naudotojus.
 
10.5. SKELBIMO NUOTRAUKOS
 • Būtina pateikti bent 4 JPG, PNG formato nuotraukas, kurių dydis yra ne mažesnis kaip 800 x 600 px.
 • Pateikiamos nuotraukos turi būti informatyvios, aukštos raiškos ir kokybės, bei maksimaliai atspindincios objekto savybes.
 • Nuotraukų turinys neturi pažeisti autorių teisių, teisės į fizinio asmens atvaizdą, be trečiojo asmens sutikimo neatskleisti privačios informacijos.
 • Draudžiama talpinti nuotraukas, kuriose pagrindinis akcentas nukreiptas į žmones, gyvūnus ar kitus interjero elementus.
 • Draudžia talpinti prastos kokybės nuotraukas (pavyzdžiui, tamsias, neryškias) arba nuotraukas, kurias sudėtinga suvokti.
 • Draudžiama talpinti nuotraukas su rėmeliais, užrašais, logotipais, vandens ženklais ir kitais elementais.
 • Draudžiama naudoti nuotraukas, kurių vaizdas susideda iš kelių sujungtų nuotraukų (koliažų).
 • Draudžiama taplinti nuotraukas, nesusijusias su nuomojamu objektu ir neatitinkančias skelbimo turinio. 
10.6. KAINŲ POLITIKA
 • Nurodyta kaina turi būti aktuali dabartiniu momentu, atitikti pasirinktą būsto nuomos kategoriją ir nurodoma eurais.
 • Draudžiama nurodyti sumažintą kainą, siekiant pritraukti didesnį naudotojų dėmesį, kuri yra aktuali tik esant tam tikroms sąlygoms (pavyzdžiui, kaina už 1 žmogų, o ne už visą būstą vienam žmogui, arba kaina ilgalaikės nuomos atvejui). Detaliau apie kainų formavimąsi priklausomai nuo sezono, nuomos trukmės ir kitų kainodaros sąlygų Jūs galite nurodyti skelbimo Aprašyme. 
 • Vienos paros kaina asmeniui leidžiama nurodyti tik skelbimu kategorijose, kuriose yra teikiama svečių apgyvendimo paslauga bendruose patalpuose su individualiomis miegamomis vietomis ( pvz. hostelis, kempingas, svečių namai, kambarys bute ) .
 • Draudžiama lauke „Kaina už 3 valandas“ nurodyti kainą, didesnę nei būsto nuomos kaina vienai parai.
 • Draudžiama nurodyti akivaizdžiai padidintą kainą savireklamos ar kitų interesų tikslais, kurie neatitinka tiesioginės paslaugos suteikimo tikslu.
10.7. UŽIMTUMO KALENDORIUS
 • Užimtumo kalendorius prieinamas tik trumpalaikės būsto nuomos pasiūlymams. Kalendoriaus pildymas yra asmeninis skelbimo autoriaus reikalas ir yra tik rekomenduojamas.
 • Svetainės administracija gali sustabdyti skelbimo galiojimą dėl daugybės skundų, taip pat kai kalendorius visiškai neatnaujinamas ilgiau kaip 365 dienas.
10.8. KONTAKTINIAI DUOMENYS
 • Draudžiama pateikti neteisingą arba negaliojantį telefono numerį.

 
11. ATSILIEPIMŲ SISTEMA
Kiekvienas užsiregistravęs vartotojas gali įvertinti savo viešnagę ir palikti komentarą dėl bet kokių nuomos pasiūlymų, patalpintų „Trumpalaikės nuomos“ kategorijoje.
Visi publikuojami atsiliepimai yra moderuojami, siekiant užtikrinti jų atitiktį svetainės reikalavimams ir patikimumą.
 • Moderatorius turi teisę be autoriaus įspėjimo pakeisti ar papildyti atsiliepimą, jeigu Moderatorius mano, kad tai yra būtina dėl jo tinkamo atvaizdavimo.
 • Bet kuris atsiliepimas gali būti nepublikuojamas arba pašalintas Moderatoriaus sprendimu ar būsto Savininkui pareikalavus, jeigu nurodyta informacija neturi patvirtinimų ir yra akivaizdžiai žalingo pobūdžio.
 • Svetainės moderatorius gali leisti publikuoti anksčiau pašalintą atsiliepimą, kai vartotojas pateikia nepaneigiamą informaciją dėl konkretaus įvykio ir kai šis atsiliepimas gali būti naudingas kitiems vartotojams, siekiant priimti teisingą sprendimą arba išvengti konfliktinių situacijų
 
11.1. ATSILIEPIMŲ PUBLIKAVIMO TAISYKLĖS :
 • Publikuojami tik abejonių nekeliantys atsiliepimai, kurių patikimumą galima patvirtinti.
 • Publikuojami tik atsiliepimai, kai yra susirašinėjimas tarp vartotojų Rentu.lt sistemoje, apimantis informaciją, patvirtinančią apgyvendinimo paslaugos suteikimo faktą.
 • Atsiliepimo turinys turi būti pateiktas suprantamu tekstu, taip pat be didelio orfografinių klaidų skaičiaus, necenzūrinių žodžių, URL nuorodų bei kitos kontaktinės ir asmeninės informacijos.
 • Draudžiama dubliuoti atsiliepimus. Vienas atsiliepimas — vienas konkretus skelbimas, kuris paliko Jums įspūdį tam tikru laiku.
 • Draudžiama palikti atsiliepimus paties sau arba iš kitų Naudotojų, savireklamos ar skelbimo reitingo kėlimo tikslais.
TAISYKLIŲ PAŽEIDIMO PASEKMĖS
 • Svetainės administracija turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, ištrinti, sustabdyti skelbimų rodymą, nutraukti arba blokuoti prieigą prie Svetainės, jeigu vartotojas pažeidžia ar nevykdo šių taisyklių sąlygų.
 • Taisyklių pažeidimo atveju ir pritaikius apribojimus, papildomos užsakytos Mokamos paslaugos bus atšauktos, o pinigai negrąžinami.
  Taisyklių pažeidimu atveju apie taikomus apribojimus, Vartotojas yra informuojamas Rentu.lt asmeninėje paskyroje nurodytu el. pašto adresu. 
12. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Rentu.lt renka ir tvarko Vartotojo pateiktus asmens duomenis, remdamasi Privatumo politika, kuri yra pasiekiama adresu https://www.rentu.lt/LT/privatumo-politika/ 
 • Privatumo politika ir bet kokios jos dalys nera laikomos sutartinėmis nuostatomis ir netampa šių Taisyklių dalimi.
13. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
 • Bet kokia informacija patapinta Svetainėje (įskaitant tekstą, naudotojų duomenų bazę, vaizdus, dizaino elementus) laikoma Rentu.lt, Partnerių, Svetainės vartotojų intelektinės nuosavybės objektais ir saugoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą tvarką.
 • Bet koks svetainėje pateikiamo turinio dalinis ar visiškas kopijavimas ir (ar) naudojimas be išankstinio autorių teisių turėtojo sutikimo ir raštiško leidimo laikomas neteisėtu.
 • Vartotojas talpindamas ir pateikdamas Svetainėje tekstines ar vaizdinės medžiagas, maksimalia apimtimi pareiškia savo sutikimą dėl jų naudojimo reklamos tikslais socialiniuose tinkluose ir kitose platformose.
14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 • Visi tarp šalių kylantys nesutarimai sprendžiami derybų ir kompromisų keliu. Nepavykus susitarti, nesusitarimai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 • Sutarties nutraukimo atveju vartotojas turi teisę reikalauti grąžinti turimas pinigines lėšas, sukauptas asmeninėje paskyroje esančiame Balanse. Piniginės lėšos galima pervesti tik į sąskaitą Lietuvoje registruotame banke.
 • Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti nuo serviso naudojimo ir pareikalauti pašalinti asmeninę informaciją, pateiktą registracijos metu, išsiunčiant prašymą elektroninio pašto adresu info@rentu.lt, tačiau tai neatleidžia jo nuo priimtų įsipareigojimų, kylančių iš sandorių, sudarytų iki santykių su Rentu.lt nutraukimo.

 

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Sužinoti daugiau: privatumo politika
Vardas turi būti tik iš lotyniškos abėcėlės raidžių ir ne mažiau kaip iš 3 simbolių.
Vardas turi būti tik iš lotyniškos abėcėlės raidžių ir ne mažiau kaip iš 3 simbolių.
Pasirinkite šalį
Telefono numeris
Nurodykite savo pilną telefono numerį su šalies kodu (pvz. 370 600 00000)
+
Ne mažiau kaip 12 simbolių.
Privalo būti bent viena didžioji raidė.
Privalo būti bent viena mažoji raidė.
Privalo būti bent vienas skaičius.
Slaptažodis
Pakartokite slaptažodį
Apsaugos kodas *Atnaujinti
code image
Registruodamiesi jūs sutinkate su portalo taisyklėmis bei privatumo ir slapukų politika
Registruotis
Esate registruotas narys ? Prisijunkite
Neteisingas el. paštas arba slaptažodis.
Bandykite dar kartą.
Slaptažodis
Pamiršote slaptažodį?
Prisijungti
Dar nesate užsiregistravę? Registruotis

Įveskite el. pašto adresą, kuriuo registravotės portale. Šiuo adresu bus išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę galėsite sukurti naują slaptažodį.


Siųsti

Iškilo klausimų? Kreipkitės!

Tęsti AtšauktiNerodyti šio pranešimo
Pranešti apie spamą
Trumpalaikė nuoma Nuoma mėnesiui Nuoma iki 3 valandų